Cách nhiệt - chống cháy

cách âm

XPS

Chống thấm - chống nứt

Bảo ôn nóng- lạnh – dẫn hơi công nghiệp

phụ kiện cách nhiệt

thông tin liên hệ
Lê thị Diễm Trang

0913 939 964 - 0909 310 755

CÁCH NHIỆT-CHỐNG CHÁY

ROCKWOOL
ROCKWOOL
MÚT PE-OPP
MÚT PE-OPP
BÔNG POLYGLASS
BÔNG POLYGLASS
BÔNG CERAMIC
BÔNG CERAMIC

CÁCH ÂM

MÚT TIÊU ÂM
MÚT TIÊU ÂM
VẢI THỦY TINH
VẢI THỦY TINH

CHỐNG THẤM - CHỐNG NỨT

LƯỚI THỦY TINH
LƯỚI THỦY TINH
CAO SU
CAO SU

BẢO ÔN NÓNG- LẠNH – DẪN HƠI CÔNG NGHIỆP

ỐNG NHÔM XOẮN
ỐNG NHÔM XOẮN
ỐNG BẢO ÔN POLYGLASS
ỐNG BẢO ÔN POLYGLASS
ỐNG DẪN HƠI
ỐNG DẪN HƠI
ỐNG BẢO ÔN POLYESTER
ỐNG BẢO ÔN POLYESTER

PHỤ KIỆN CÁCH NHIỆT

ĐINH NHÔM
ĐINH NHÔM
ALUMINUM FOIL
ALUMINUM FOIL
BĂNG KEO NHÔM
BĂNG KEO NHÔM
LƯỚI THÉP MẠ KẼM
LƯỚI THÉP MẠ KẼM
KEO ĐA NĂNG
KEO ĐA NĂNG