Cách nhiệt - chống cháy

cách âm

XPS

Chống thấm - chống nứt

Bảo ôn nóng- lạnh – dẫn hơi công nghiệp

phụ kiện cách nhiệt

thông tin liên hệ
Lê thị Diễm Trang

0913 939 964 - 0909 310 755

BĂNG KEO NHÔM

Băng keo nhôm gân
Băng keo nhôm gân
Băng keo nhôm + vải sợi thủy tinh
Băng keo nhôm + vải sợi thủy tinh
BĂNG KEO NHÔM
BĂNG KEO NHÔM
BĂNG KEO NHÔM
BĂNG KEO NHÔM